Razítko zomrieť

  • Stamping Die

    Razítko Die

    Raznica je druh špeciálneho procesného zariadenia, ktoré spracúva materiály (kovové alebo nekovové) na časti (alebo polotovary) v procese razenia za studena, ktoré sa nazýva lisovacia forma za studena (všeobecne známa ako lisovacia forma za studena). Lisovanie je druh spôsobu spracovania tlaku, pri ktorom sa využíva